“making of” d’una manta


en primer lloc reunir el material, a continuació anar teixint i teixint (i veure com creix), després amagar i tallar els fils sobrants i per últim rentar-la i a tapar-se!